/carpetas
_home

_laltra_infancia

_fem_poble

_artist_coming

_la_regla

_alokatzen_da

_artContemp.

_passar_de_llarg

_[violentia]
[violentia]
Resposta poètica a la Llei de Seguretat Ciutadana
Treball final de Grau
Belles Arts - Facultat Belles Arts
Universitat de Barcelona
2018/19
Material descarregable
cat.
La resposta poètica a la Llei de Seguretat Ciutadana proposa un estudi de l’esmentada llei i una aproximació al Codi Penal espanyol en clau subversiva. L’objectiu principal és qüestionar aquesta llei utilitzant els mateixos codis visuals i gramaticals amb la qual està configurada. A través de contradiccions i discordances sorgides després de la seva lectura, vull proposar una sèrie d’intervencions, tant en l’espai públic com en espais expositius. Aquests últims pretenen ser la culminació del projecte, el moment en què es traslladen totes les idees, opinions i reflexions sobre la imposició de la Llei mordassa a l’espai obert de debat. Així es genera una disrupció en els codis establerts de la gramàtica cultural per fer una crítica als dispositius de vigilància i control que ens regulen. Per això em serveixo del text de la Llei de Seguretat Ciutadana com a matèria primera que il•lustra simbòlicament el paradigma que vull tractar.
La pràctica per a la resposta poètica comença amb les següents distribucions a peu de carrer.
"Aquí hay"
Instal·lació lletres impreses 200x150 cm
Centre Cívic el Passeig, La Seu d'Urgell
Octubre, 2018

Dins l'exposició "Art i drets humans", comissariada pel Periòdic l'Alternativa.
"Pero no solo"
Instal·lació tècnica mixta
Facultat de Belles Arts, Barcelona
Desembre, 2018.

Instal·lació sobre la retenció i censura de les cartes que s'envien a la presó. En referència a la carta que Rodrigo Lanza va publicar al gener de 2018, ("Aislado pero no solo") actualment pres al centre penitenciàri de Zuera, Zaragoza.
cast.
La respuesta poética a la Ley de Seguridad Ciudadana propone un estudio de dicha ley y una aproximación al Codigo Penal español en clave subversiva. El objetivo principal es cuestionar la ley utilitzando los mismos códigos visuales y gramaticales con los que está configurada. A través de contradicciones y discordanzas surgidas después de su lectura, propogo una serie de intervenciones en el espacio público y en diferentes espacios expositivos. Estos ultimos pretenden ser la culminación del proyecto, el momento en que se trasladan todas las ideas, opiniones y reflexiones sobre la imposición de la Ley mordaza en el espacio abierto de debate. Así se genera una disrupción en los códigos establecidos de la gramática cultural para críticar a los dispositivos de vigilancia y control que nos regulan. Para eso me sirvo del texto de la Ley de Seguridad Ciudadana como materia prima que ilustra simbólicamente el paradigma que quiero tratar.
Video presentació del projecte a la
Facultat de Belles Arts. Gener 2019
TREBALL COMPLERT AQUÍ