FEM POBLE
Castellbò, 2016
/carpetas
_home

_laltra_infancia

_fem_poble

_artist_coming

_la_regla

_alokatzen_da

_artContemp.

_passar_de_llarg

_[violentia]
Aquest projecte va ser una iniciativa per reactivar la vida social i cultural de Castellbò, un poble del Pirineu de no més de 50 habitants. L’objectiu el qual era organitzar diverses activitats proposades pels veïns i crear espais de trobada.

Moltes vegades el desig d’organitzar quelcom obeeix a un conflicte social per falta d’infraestructures, desplaçament dels nuclis rurals o carència de serveis entre altres. Així, mitjançant les activitats anaren sortint problemàtiques diverses i com una ona expansiva; un espai, un moment, una activitat en creà una altra de nova, reactivant la xarxa de relacions que s’establien al poble.
Este proyecto fue una iniciativa para reactivar la vida social y cultural de Castellbò, un pueblo del Pirineo de no más de 50 habitantes. El objetivo era organizar varias actividades propuestas por los vecinos y crear espacios de encuentro.

Muchas veces el deseo de organizar algo obedece a un conflicto social por falta de infraestructuras, desplazamiento de los núcleos rurales o carencia de servicios entre otros. Así, mediante las actividades fueron saliendo problemáticas diversas y como una onda expansiva; un espacio, un momento, una actividad llevó a otra, reactivando la red de relaciones que se establecían en el pueblo.
Punt de partida - CASTELLBÒ HA MORT

Mitjançant aquest cartell, pels volts del Nadal del 2015, vaig difondre aquesta convocatòria per ressuscitar de manera simbòlica el poble, fent ús d'un espai gairebé oblidat i per a un esdeveniment totalment diferent per al que esta designat. D'aquesta manera es posava de manifest la voluntat de canviar codis d'ocupació de l'espai comú i apropiar-nos-en com a exercici de organització col·lectiva.
Punto de partida - "CASTELLBÒ HA MORT"

Mediante este cartel, alrededor de la Navidad del 2015, difundí esta convocatoria para resucitar de manera simbólica el pueblo, utilizando un espacio casi olvidado y para un evento totalmente diferente para el cual está designado. De esta manera se manifestaba la voluntad de cambiar códigos de ocupación del espacio común y la apropiación de estos como ejercicio de organización colectiva.
Aquest projecte forma part del
editat per l'Equip Catàleg Gent i Coses (2017).
CATÀLEG GENT I COSES
L'activitat del projecte conclou amb una exposició a la Sala La Cuina de la Seu d'Urgell (2016).
Notícia de l'exposició reportada per TV Pirineus.
Aquesta edició és un recull d'imatges i reflexions de les veïnes entorn a les activitats i propostes que vam desenvolupar plegades durant l'any 2016.
Esta edición recoge imágenes y reflexiones de las vecinas entorno a las actividades y propuestas que desarrollamos juntas durante el año 2016.