/carpetas
_home

_laltra_infancia

_fem_poble

_artist_coming

_la_regla

_alokatzen_da

_artContemp.

_passar_de_llarg

_[violentia]
“Se inyecta saber, cultura y sano ambiente juvenil allí donde antes había solamente vida y prosigue la campaña de deportación y borrado de pobres en marcha desde hace años en el sector.”

Manuel Delgado:2006
ArtContemp és una paròdia de l’ús de l’art contempòrani com a agent neutralitzador d’un context social conflictiu per part de la classe política. És a dir una estratègia per amagar la manca de recursos per fer front als conflictes relacionats amb l’exclusió social. El fenòmen de la gentrificació s’ha aplicat repetidament a les grans ciutats, amb la finalitat d’aconseguir riquesa dins del sistema econòmic mundial , mostrant una ciutat atractiva per a les inversions turístiques i totes les empreses que s’en deriven. L’art ha tingut sempre un paper molt important en tot aquest procés, les institucions d’art contempòrani més importants de la ciutat de Barcelona van ser fruit d’uns interessos que es projectaven en l’horitzó d’unes olimpíades a la ciutat, i amb els quals es pretenia “netejar” els barris més cèntrics, convertint-los en emblemàtics.

L’Art Contemporàni entès com a producte sovint té unes conseqüències que escapen a la intenció de l’artista, ja sigui per l’entorn on s’ubica la proposta, la institució que recolza la seva exposició, la relació que els equipaments culturals tenen amb la comunitat on s’inserta... Així, ArtContemp llança un qüestionament de cara a les artistes, convidant-les a plantejar-se els efectes que tindrà la seva obra més enllà de l’espai expositiu, prenent consciència de la part de responsabilitat que tenim en els processos de gentrificació .
ArtContemp es una parodia del uso del arte contemporáneo cómo agente neutralizador de un contexto social conflictivo por parte de la clase política. Es decir, una estrategia para esconder la carencia de recursos para hacer frente a los conflictos relacionados con la exclusión social. El fenómeno de la gentrificación se ha aplicado repetidamente en las grandes ciudades, con la finalidad de conseguir riqueza dentro del sistema económico mundial , mostrando una ciudad atractiva para las inversiones turísticas y todas las empresas que derivan de ello. El arte ha tenido siempre un papel muy importante en este proceso, las instituciones de arte contemporáneo més importantes de la ciudad de Barcelona fueron fruto de unos intereses que se proyectaban en el horizonte de unas olimpíadas a la ciudad, y con las cuales se pretenia “limpiar” los barrios más céntricos, convirtiéndolos en emblemáticos.

El Arte Contemporáneo entendido como producto, a menudo tiene unas consecuencias que escapan a la intención del artista, ya sea por el entorno donde se ubica la propuesta, la institución que respalda su exposición, la relación que los equipamientos culturales tienen con la comunidad donde se inserta... Así ArtContemp lanza un cuestionamiento a las artistes, invitándolas a plantearse los efectos que tendrá su obra más allá del espacio expositivo, tomando consciencia de la parte de responsabilidad que tenemos en los procesos de gentrificación .
Instal·lació realitzada a la Facultat de Belles Arts (Barcelona), amb sis productes ArtContemp amb punter làser, apuntant a la projecció on hi apareixen veïnes del Raval i al públic de l'exposició (artistes) respectivament.

Instalación realizada en la Facultad de Bellas Artes (Barcelona), con seis productos ArtContemp con puntero láser, apuntando a la proyección dónde aparecen vecinas del Raval y al público de la exposición (artistas) respectivamente.
REFERENCIAS
- "El Forat de la Vergonya"
Falconetti Peña
- "Oscuros Portales"
Falconetti Peña
- "MACBA: la dreta l'esquerra i els rics"
J.L. Marzo
- "En construcción"
J.L Guerún
- soymenos.net
J.L. Marzo